NAŠE VIZE

MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ JSOU NEZÁVISLOU MLÁDEŽNICKOU ORGANIZACÍ KONZERVATIVNĚ SMÝŠLEJÍCÍCH MLADÝCH LIDÍ.

V podobě občanského sdružení existujeme od roku 1997 a máme blízko ke Křesťanské a demokratické unii - Československé straně lidové. Jsme však otevření všem, kdo sdílejí náš pohled na společnost a dění kolem nás. Mezi našimi členy jsou zejména studenti středních a vysokých škol, ale i mnoho mladých lidí nejrůznějších profesí.

5 Programových bodů MKD

1. Podpora tradičního školství zaměřeného na kvalitu (včetně církevního a domácího školství)

Jde nutno bojovat proti stoupající dětské agresivitě umožňované celkovým poklesem důvěry v autority (k čemuž stát přispívá omezením autority učitelů, nápady na zákaz fyzického trestání, odklonem od tradičních forem výuky k tzv. získávání kompetencí, směřováním výuky k nejrůznějším genderově korektním vyučováním atd.). Škola má vychovávat k odpovědnosti, znalostem a disciplíně a nemá dětem již odmalička vnucovat módní ideologie multikulturalismu a tzv. genderové rovnosti. Společenské důsledky rozvratu výchovy a morálky, které plynou z naprostého podkopání autority při výchově a vzdělávání dětí jsme zatím ušetřeni, zkušenosti např. z Velké Británie se stoupající dětskou agresivitou a faktickou funkční negramotností jsou však varující. S tím související alternativou je také požadavek na zavedení povinné etické výchovy dětem základních škol.  

2. Jednoznačný a zřetelný boj proti euthanasii, potratům, registrovanému partnerství a adopcím dětí homosexuálními páry

Toto téma je pro část veřejnosti zcela nepřijatelné, nicméně je důležité přitáhnout právě tu část voličů, pro které toto téma důležité je. Přešlapovat na místě v tématu, se kterým si veřejnost tak jako tak KDU-ČSL spojuje, nemá smysl. Je nutno téma otevřít citlivě, tj. poukazovat na negativní dopady potratu na psychiku žen a třeba na zkušenosti těhotných žen, které jsou nuceny ke genetickým testům a potom k potratu v případě byť jen trochu nepříznivých výsledků testů.  Je také vhodné nabídnout jednoznačnou pozitivní alternativu v hospicové péči, proto je potřebná podpora hospicové péče (stacionární a mobilní), která zatím nemá zajištěno financování z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Koneckonců každý chce umřít slušně, je o téma, které se mnoha lidí (starších) velmi osobně dotýká.  

3. Tvrdý boj proti kriminalitě a drogám včetně marihuany

Exploze drobné kriminality po roce 1989 má zdrcující účinek na společenské vztahy. Drobné krádeže, vykrádání aut, vloupání do bytů, přináší nejen hospodářské škody, ale také značný pokles důvěry mezi lidmi. Navíc u části veřejnosti to vyvolává nostalgii po časech tvrdé ruky před listopadem 1989. Převážná část drobné kriminality je páchána drogově závislými. Je zjevné, že dosavadní drogová politika se do značné míry míjí účinkem. Kriminalita (zvláště tzv. drobná kriminalita) občany tíží. Situace, kdy policie odmítá řešit škodu do 50 000 Kč, má velmi špatný vliv na důvěru občanů ve stát. Rovněž existuje řada mladých lidí, kteří všudypřítomné vnucování marihuany jako životního stylu odsuzují a ti nemají nikde zastání.  

4. Boj proti masové imigraci a radikálnímu islámu

Demografickou krizi nelze řešit masovou imigrací, zvláště ne osob z odlišných kulturně - civilizačních okruhů. Bez ohledu na možné nařčení z rasismu je třeba jasně varovat před důsledky imigrace (které vidíme v zemích západní Evropy) a upozorňovat na limitovanou absorpční možnost České republiky a na nutnost integrace zde žijících cizinců. Je nutno odvážně, leč korektně, upozorňovat na nebezpečí radikálního islámu. Toto zatím okrajové téma zákonitě získá na důležitosti se stoupající imigrací muslimů do ČR. Pokud nechceme, aby i v ČR jednou hořela auta na předměstí našich měst, je třeba začít jednat hned.  

5. Podpora tradiční rodiny

Je vhodné zvýšit důraz na to, že nechceme podporovat sociálně nepřizpůsobivé rodiny, ale pouze ty, které děti řádně vychovávají. Podpora rodinné péče o děti jako alternativa školek a jeslí. Zdůraznit zachování evropsky nadstandardní mateřské a rodičovské dovolené. Podpořit další daňové úlevy pro rodinu s dětmi (tj. nedělat nové dávky, ale podpořit ty rodiny, jejichž živitelé pracují). Lze se tak zaměřit na prosazování větší přístupnosti MHD, veřejné osobní dopravy či veřejných budov pro kočárky. Dále je vhodné zdůraznit, že jsou pro nás naprosto nepřípustné jakékoliv formy rodinného uspořádání, ve kterém by figurovali dvě matky, dva otcové apod. Je třeba omezit praktiky, diskriminující rodinu (např. fakt, že nesezdané páry mohou získat dvě hypotéky, rodina jen jednu). Je třeba se zaměřit na nespravedlivý daňový systém, kdy nepřímé daně dopadají zcela disproporčně na rodiny s dětmi.

Už více než 20 let spojujeme mladé!