O nás

 

 

CO CHCEME?

Naším hlavním cílem je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. Snažíme se proto především mladým lidem zprostředkovávat křesťansko-demokratický a konzervativní pohled na politiku a společnost a poskytnout jim možnost dále jej rozvíjet. Považujeme tento cíl za náš příspěvek k uchování a rozvoji tradičních společenských a kulturních hodnot. Chceme se aktivně zapojit do práce pro obecné blaho. Naše působiště vidíme především na regionální a komunální úrovni, na kterých můžeme být svým spoluobčanům a jejich každodenním problémům nejblíže a nejlépe nápomocni.

CO DĚLÁME?

Těžiště naší činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a aktivní účasti na politickém životě. V minulosti jsme uskutečnili celou řadu besed, přednášek, seminářů i odborných konferencí k nejrůznějším tématům společensko-politického dění za účasti řady politiků a odborníků. Cílovými skupinami jsou mladí lidé a studenti, ale většina akcí je přístupna široké veřejnosti. Svým členům poskytujeme řadu možností pro další politické vzdělávání doma i v zahraničí a pro tříbení svých názorů v diskuzi. Kromě těchto vzdělávacích akcí zaujímáme vlastní stanoviska k aktuálnímu politickému dění. Své názory se snažíme prosazovat jak v občanské společnosti, tak i v politické sféře díky našemu zastoupení v KDU-ČSL.

CO S KÝM SPOLUPRACUJEME

Mladí křesťanští demokraté spolupracují s celou řadou domácích i zahraničních partnerských subjektů. V České republice jsou to především pobočky zahraničních nadací jako např. Hanns-Seidel-Stiftung a domácí instituce, jakou je Evropská akademie pro demokracii. Významnou součástí naší činnosti je aktivní spolupráce se partnerskými organizacemi vzemích Evropské unie. Naše sdružení je členskou organizací Mladé evropské lidové strany (YEPP) a zakládajícím subjektem Mladé visegrádské čtyřky.

struktura

Hlavním pilířem struktury Mladých křesťanských demokratů jsou krajské organizace (a místní organizace) působící ve většině regionů České republiky. Každá krajská organizace má široké pole samostatné působnosti, v jehož rámci může sama podnikat celou řadu aktivit. Každá krajská organizace MKD vysílá své zástupce do Celostátního výboru a na sjezd, který se koná jednou za dva roky. Sjezd pak volí předsedu a čtyři místopředsedy odpovědné kolektivně za fungování MKD na celostátní úrovni.

 

Už více než 20 let spojujeme mladé!